HVB-hem

Nuvida HVB-hem

Sundbyvik HVB ligger vackert vid sjön Hjälmaren ca 15 minuter från Örebro centrum

Nuvida behandlingshem jobbar med akut och utredning samt behandling. Vi kan ta emot placeringar med kort varsel dygnet runt. Bred kompetens, lugn och ro, struktur och trygghet är ledstjärnor i vår verksamhet. Lokalerna är anpassade och utformade för att ge våra ungdomar en möjlighet att landa och utvecklas utan för mycket yttre stimuli.

Vår styrka är att ha en tydlig professionell linje där vi snabbt i ärendeprocessen ser till att tillsammans med uppdragsgivare och ungdom formulera ett behandlingsupplägg. Socialtjänstens uppdrag är utgångspunkten i alla placeringar och vi är angelägna om att ha en god kommunikation med våra uppdragsgivare för att stämma av hur placeringen avlöper.

VI tar emot flickor och pojkar, 14 -17 år, med psykosociala problem, destruktiva och/ eller normbrytande- beteenden.

Våra metoder

Behandlingen präglas av tydlighet, trygghet och struktur. Metoder vi använder i behandlingen är MI, KBT, lågaffektivt bemötande samt MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy). Utredningen inventerar ungdomarnas styrkor, utmaningar och behov utifrån aktuellt uppdrag och frågeställningar. Informationen samlas in via samtal, intervjuer, observationer och inhämtande av övrig adekvat information. Behövs psykologutlåtande eller neuropsykiatrisk utredning ombesörjs även detta.

Akutplaceringar kan tas emot med kort varsel, dessa kan exempelvis vara sammanbrott i familjehemsplacering eller annan form av vårdsammanbrott. Akutplaceringar ges omvårdnad i första hand, eventuellt kan det tillföras krisbearbetning och/eller motiverande samtal till framtida planering för ungdomen. Utbildning är en viktig faktor för goda förutsättningar framåt i livet. Därför är ett huvudmål att alla våra ungdomar ska få tillgång till skolgång som precis som alla andra ungdomar. Nuvida har en särskilt ansvarig utbildningssamordnare som verkar för att samarbetet med kommunen eller andra utbildningsverksamheter fungerar optimalt.

Vår kompetens

Vi har hög formell kompetens. Våra medarbetare är utbildade socionomer, beteendevetare, socialpedagoger, eller behandlingsassistenter med vidareutbildningar. Vår behandlingsverksamhet bedriver utvärdering på varje placering för att vi i efterhand skall kunna påvisa att behandlingen givit önskat resultat. Vi har god personalpolitik och ser personalen som en ovärderlig tillgång för att trygga och motivera våra ungdomar till ett bättre liv. Handledning i arbetsgruppen sker regelbundet av extern psykolog. Kontinuerlig vidareutbildning uppmuntras och planeras årligen på individnivå.

Kvalitét

Hög kvalitét i alla led är en förutsättning och prioritet för arbetet. Vi utvärderar kontinuerligt oss själva för att ständigt förbättra och utveckla arbetet med våra ungdomar. Lagar och förordningar som styr arbetet på hemmet är kända och efterföljs av all personal. Kvalitetsledningssystemet innefattar (bland annat):

  • Policys, rutiner och riktlinjer.
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah.

Kontakt

Verksamhetsansvarig vård och omsorg: Anna am Zoll
Telefon: 0705- 92 30 01
E-post: anna.amzoll@nuvida.se

Hjärtligt välkomna att kontakta oss för mer information eller placeringsrådgivning.

Sundbyvik HVB, Örebro

Sundbyviksvägen 11
705 90 Örebro

Malin Alvin, 073-080 72 01