HVB-hem

Nuvida behandlingshem

Sundbyvik HVB ligger vackert vid sjön Hjälmaren ca 15 minuter från Örebro centrum

Nuvida behandlingshem jobbar med utredning och behandling. Grunden för behandlingen är en väl strukturerad behandlingsmiljö där en terapeutisk miljö blir ett aktivt behandlingsinslag. Det bygger på ett veckoschema med fasta återkommande aktiviteter blandat med vardagliga sysslor som att handla, laga mat, mm. Utöver kommer verksamheten arbeta på att kunna erbjuda flera aktiviteter, exempelvis: friluftsaktiviteter, motorsport, naturupplevelser, matlagning, bakning, gym, fotboll, hockey, musik och annan aktivitet efter önskemål. Verksamheten kommer att använda sig av möjligheten till att skapa en meningsfull sysselsättning som en aktiv del i behandlingsarbetet.

Vår styrka är att ha en tydlig professionell linje där vi snabbt i ärendeprocessen ser till att tillsammans med uppdragsgivare och ungdom formulera ett behandlingsupplägg. Socialtjänstens uppdrag är utgångspunkten i alla placeringar och vi är angelägna om att ha en god kommunikation med våra uppdragsgivare för att stämma av hur placeringen avlöper.

Vi tar emot flickor och pojkar, 13 -17 år, med psykosociala problem, destruktiva och/eller normbrytande- beteenden.

Nuvida innehar ramavtal med flera kommuner, bland annat samtliga i Örebro län, Västerås samt ett flertal kommuner i Stockholms län.

Våra metoder

Verksamheten använder lågaffektivt bemötande vilket har visat sig vara gynnsamt när man arbetar med ungdomar med den här problematiken. Personalen i verksamheten hjälper ungdomen att hitta sina egna strategier för att hantera ilska, hantera känslor, hantera relationer. Tillsammans med ungdomen lägger vi upp ett strukturerat behandlingsschema. Här kommer inslag av skola, studier, praktik, daglig sysselsättning, aktiv fritid, behandlingssamtal som utgår från MI och lösningsfokuserat arbets- och förhållningssätt.

Målsättningen är att i all planering och behandling alltid involvera och motivera klienten till aktivt deltagande och själv tillsammans med kontaktpersonen aktivt formulera, både korta och längre behandlingsmål och därigenom komma fram till strategier för att nå målen i genomförandeplanen och till en lyckad behandling.
Utöver de behandlande inslagen kommer kontaktpersonen ha återkommande utvärderings- och uppföljningssamtal med klienten där han eller hon får möjlighet att uttrycka hur denne upplever behandlingen och hur denne känner kring uppsatta mål och möjligheten till att lyckas.

Vi arbetar med system och arbetssätt som är etablerade i branschen för behandlingsarbete med barn och ungdomar för att garantera att våra insatser är rätt genomförda och ändamålsenliga. Lagar och förordningar är väl kända och efterföljs av vår personal. Vi utvärderar kontinuerligt oss själva för att ständigt kunna förändra och därigenom förbättra arbetet med våra ungdomar.

Vår kompetens

Våra medarbetare är utbildade socionomer, beteendevetare, socialpedagoger samt behandlingsassistenter med flerårig erfarenhet av behandlingsarbete riktat mot målgruppen. Personalen har kontinuerlig handledning med extern handledare samt vid behov. Vi initierar och genomför utbildningar för att behålla en hög reell kompetens i mötet med ungdomarna som placerats hos oss. För kvalificerade bedömningar och utredningsuppdrag avropar vi tjänster inom ramen för vårt nätverk med psykologer som har lång erfarenhet av den tjänst som efterfrågas.

För de barn och unga som har skolplikt samverkar verksamheten med kommunen i att upprätta en fungerande skolgång för den unge. Syftet är att den unge ska få adekvat undervisning till att nå målen enligt aktuell läroplan.
Vid behov så individanpassas stöd i skolgången med utgångspunkt i den unges individuella behov. Detta sker då i samarbete med ansvarig rektor/mentor på den skola som den unge är aktuell.

Kvalitét

Utifrån verksamhetens värdegrund och dess regler och rutiner angående förhållningssätt, bemötande och respekten till individen, genomförs ett arbete som är ständigt pågående. och vilket syftar till att motverka hot, våld, kränkning eller annan nedsättande behandling. Detta arbete beskrivs i verksamhetens kvalitetssystem och rutiner och all personal utbildas i detta, både vid anställning men även kontinuerligt.

Vi följer upp och utvärderar våra insatser på olika nivåer. De dagliga möten som sker i verksamheten är grund att skapa tillit mellan oss som behandlare och ungdomen som bor här. Placerande myndighet erhåller återkoppling på hur det går efter överenskommelse. För oss är det viktigt att stå för en kommunikation mellan ungdomen, vårdnadshavare samt myndighet.

Kontakt

För mer information eller placeringsrådgivning kontakta Lena Fimmerstad eller Robert Hedström.
Telefon: Lena, 0705- 92 30 01. Robert, 0730- 75 40 01
E-post: lena.fimmerstad@nuvida.se eller robert.hedstrom@nuvida.se

Hjärtligt välkomna att kontakta oss.

Sundbyvik HVB, Örebro

Sundbyviksvägen 11
705 90 Örebro

Malin Alvin, 073-080 72 01