Startsida

Vi öppnar vägen för nya möjligheter

Nuvida jobbar idag med flera former av omsorg och omhändertagande av individer som av olika anledningar
inte har förmågan att ta hand om sig själva. Det sker i olika typer av behandling inom socialtjänstlagens område.
Vi jobbar även med unika lösningar inom LSS för assistansberättigade.

Nuvida vill på detta sätt skapa en bättre samhörighet med samhället för dessa människor. Det gör vi med
individanpassade lösningar där fokus ligger på det egna välmåendet. Målet är att ge varje människa
trygghet och rätt grund för att utvecklas till en mer självständig individ.

Välkommen till Nuvida

Vad sägs om oss

  • Vi är oerhört nöjda med samarbetet och det arbete Nuvida utför i HVB-hemmet Ludvika gård. Samarbetet präglas av tydlighet, effektivitet och god dialog.
    Camilla HofströmVerksamhetschef IFO, Ludvika kommun
  • Vi har ett mångårigt samarbete med Nuvida som vi är mycket nöjda med. De är mycket kunniga på sitt område, alltid tillmötesgående samt snabba och flexibla. Kan varmt rekommendera Nuvida som samarbetspartner.
    Thomas ÅhmanVasaparken Fastighetsförvalning
  • Vi har sedan ett drygt år ett övergripande samarbete med Nuvida, som vi är mycket nöjda med och som kompletterar vår egna organisation på ett utmärkt sätt. Nuvida är en mycket kompetent och flexibel samarbetspartner inom ABT som vi gärna rekommenderar.
    Maths GyllenmanVerksamhetschef, Hotell Skinnargården